ติดต่อเรา 02-390-1062-3

แสดงความยินดีกับคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > แสดงความยินดีกับคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณปิยะบุตร  ชลวิจารณ์  นายกสมาคมอัสสัมชัญ  อสช 20314  อัสสัมชนิก รุ่น 2508  ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มติคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่  25  กรกฎาคม  2560