ติดต่อเรา 02-390-1062-3

สมาคมอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีกับอัสสัมชนิกที่ดำรงตำแหน่งสาขาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > สมาคมอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีกับอัสสัมชนิกที่ดำรงตำแหน่งสาขาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน