ติดต่อเรา 02-390-1062-3

สมาคมอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมในความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนอัสสัมชัญและประเทศไทย

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > สมาคมอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมในความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนอัสสัมชัญและประเทศไทย