ติดต่อเรา 02-390-1062-3

สมาคมศิษย์เก่าและโรงเรียนในเครือจตุรมิตร จัดกิจกรรม “ จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > สมาคมศิษย์เก่าและโรงเรียนในเครือจตุรมิตร จัดกิจกรรม “ จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม

สมาคมศิษย์เก่า/สมาคมนักเรียนเก่าและโรงเรียนในเครือจตุรมิตร ประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  โรงเรียนอัสสัมชัญ  โรงเรียนเทพศิรินทร์  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดกิจกรรม “ จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี ”ร่วมถวายบังคมและราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง