ติดต่อเรา 02-390-1062-3

มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์เชิญชวนอัสสัมชนิกร่วมโครงการ ” มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ร่วมกับมวลอัสสัมชนิก เพื่อช่วยเหลือชุมชน ” โดยการจัดหาถุงยังชีพเพื่อมอบให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์เชิญชวนอัสสัมชนิกร่วมโครงการ ” มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ร่วมกับมวลอัสสัมชนิก เพื่อช่วยเหลือชุมชน ” โดยการจัดหาถุงยังชีพเพื่อมอบให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์เชิญชวนอัสสัมชนิกร่วมโครงการ ” มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ร่วมกับมวลอัสสัมชนิก เพื่อช่วยเหลือชุมชน ” โดยการจัดหาถุงยังชีพเพื่อมอบให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากด้านการดำรงชีพของคนในชุมชน  ตั้งเป้าเบื้องต้น ในการจัดหาถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด จากการรับบริจาคโดยผู้ร่วมสนับสนุนโครงการอัสสัมชนิก เจ้าของกิจการต่างๆ ที่มีใจกุศลต้องการร่วมสนับสนุนโครงการ สามารถจัดส่งสิ่งของบริจาคเพื่อจัดทำถุงยังชีพมาได้ที่ สมาคมอัสสัมชัญ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพื่อทางเจ้าหน้าที่สมาคมอัสสัมชัญ และอาสาสมัครจะช่วยกันจัดชุดถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายยังแต่ละชุมชนต่อไป

สอบถามรายละเอียด  :  สมาคมอัสสัมชัญ  โทร. 0-2390-1062-3