ติดต่อเรา 02-390-1062-3

พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ และคุณสงวน รัถการโกวิท อุปนายกสมาคมฯ ได้รับเชิญกล่าวในหัวข้อ “ อัสสัมชัญ ที่นี่มีปวะวัติศาสตร์และจริยธรรม ” การจัดประชุมครูโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมงาน

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ และคุณสงวน รัถการโกวิท อุปนายกสมาคมฯ ได้รับเชิญกล่าวในหัวข้อ “ อัสสัมชัญ ที่นี่มีปวะวัติศาสตร์และจริยธรรม ” การจัดประชุมครูโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมงาน

พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ  และคุณสงวน รัถการโกวิท อุปนายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจากภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  และภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ รองผู้อำนวยการ กรุณาให้โอกาสสมาคมอัสสัมชัญได้กล่าวให้คุณครูรับฟังในหัวข้อ “ อัสสัมชัญ ที่นี่มีประวัติศาสตร์และจริยธรรม ” ในการจัดประชุมครูโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมงาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  ขอขอบคุณ  นายประวิทย์ ทั้งทวีสุข ACรุ่น 118  ในการสัมภาษณ์และบันทึกภาพ