ติดต่อเรา 02-390-1062-3

พลเรือเอกประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ และผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ เป็นคณะร่วมในการรับมอบแอลกอฮอล์เพื่อใช้ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรค ป้องกัน Covid-19 ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > พลเรือเอกประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ และผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ เป็นคณะร่วมในการรับมอบแอลกอฮอล์เพื่อใช้ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรค ป้องกัน Covid-19 ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  พร้อมตัวแทนครูและนักเรียน และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ ได้แก่ พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ คุณศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ คุณรพีพัฒน์ เปรมสุข กรรมการสมาคมฯ  เป็นคณะร่วมในการรับมอบแอลกอฮอล์เพื่อใช้ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรค ป้องกัน Covid-19 ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จำนวน 300 ลิตร จาก​ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณทวีศักดิ์ ภัทรกิจวานิช  ผู้จัดการอาวุโสสนับสนุนงานประสานงานภายนอก เป็นผู้แทนองค์กรในการส่งมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ในการนี้สมาคมอัสสัมชัญได้มีส่วนเป็นผู้ประสานขอความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้แก่โรงเรียน