ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ประกาศ : บุคคลที่ปรากฎในข่าวไม่ได้จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > ประกาศ : บุคคลที่ปรากฎในข่าวไม่ได้จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญ

เนื่องจากมีผู้ติดต่อสอบถามจากสมาคมอัสสัมชัญเป็นจำนวนมาก ตามปรากฏของภาพและข่าวจากสื่อต่างๆ

 เกี่ยวกับ นายเวหา แสนชนชนะศึก หรือ ชื่อเดิม นายสิริพงษ์ บุตรดีวงษ์ หรือ ทยา บุตรดีวงษ์

ทางสมาคมอัสสัมชัญได้ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญแล้ว

ไม่ปรากฏว่า นายเวหา แสนชนชนะศึก เคยผ่านการศึกษาหรือได้จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญมาก่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สมาคมอัสสัมชัญ