ติดต่อเรา 02-390-1062-3

นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดี และพบปะพูดคุยกับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 134 และนักเรียนหลักสูตรโปรแกรม ภาษาอังกฤษ EP-M.6 รุ่นที่ 13 ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 65 ประจําปีการศึกษา 2562

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดี และพบปะพูดคุยกับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 134 และนักเรียนหลักสูตรโปรแกรม ภาษาอังกฤษ EP-M.6 รุ่นที่ 13 ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 65 ประจําปีการศึกษา 2562

พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดี และพบปะพูดคุยกับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 134 และนักเรียนหลักสูตรโปรแกรม ภาษาอังกฤษ EP-M.6 รุ่นที่ 13 ที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนจบหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 65 ประจําปีการศึกษา 2562  ซึ่งปีนี้  นายคณิน งามปฏิพัทธ์พงศ์ อสช 49144 และนายอินทัช ชีพทรงสุข (EP) อสช 48983 ได้รับรางวัลเรียนดี Diploma 4.00  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23  สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ