ติดต่อเรา 02-390-1062-3

นักเรียนอัสสัมชัญหมายเลขประจำตัว1

สมาคมอัสสัมชัญ > Uncategorized > Promote Unseen Assumption > นักเรียนอัสสัมชัญหมายเลขประจำตัว1
  • นักเรียนอัสสัมชัญเลขประจำตัว1 ชื่อ นายยวงบัปติส หรือ เซียวเม่งเต็ก ยืนแถวหลังสุด ไว้เปีย เป็นภาพถ่ายก่อนค.ศ.1913 
  • โรงเรียนอาซมซานกอเล็ศ (Le Collège de l’Assomption) ก่อตั้งในปีค.ศ.1885 มีความหมายว่า สถานที่สำหรับระงับบาปและหาวิชาความรู้ 
  • ปีแรกมีนักเรียน 33 คน ซึ่งคุณพ่อกอลมเบต์ต้องขอร้องผู้ปกครองให้นำบุตรหลานมาเรียนหนังสือ
  • จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 50