ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ฌัก ลาปูฌ ทูตฝรั่งเศส มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ THE KNIGHT OF THE ORDER OF THE LEGION OF HONOUR ให้แก่ ฐาปน สิริวัฒนภักดี (อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 30493 รุ่น 107 )

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > ฌัก ลาปูฌ ทูตฝรั่งเศส มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ THE KNIGHT OF THE ORDER OF THE LEGION OF HONOUR ให้แก่ ฐาปน สิริวัฒนภักดี (อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 30493 รุ่น 107 )

ฌัก ลาปูฌ ทูตฝรั่งเศส มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ THE KNIGHT OF THE ORDER OF THE LEGION OF HONOUR ให้แก่ ฐาปน สิริวัฒนภักดี (อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 30493 รุ่น 107 ) โดยมี ปภัชญา สิริวัฒนภักดี, วัลลภา ไตรโสรัส และ อัศวิน-ฐาปนี เตชะเจริญวิกุล มาร่วมในพิธีด้วย ที่ทำเนียบทูตฝรั่งเศส

เครดิต: ไทยรัฐ