ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญและทีม AC V RUN มอบหน้ากากผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > ตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญและทีม AC V RUN มอบหน้ากากผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ

คุณศักดิ์ชัย  จิราธิวัฒน์  อุปนายกสมาคมฯ และคุณพิเชษฐ์  มโนพัฒนาสุนทร  กรรมการสมาคมฯ  เป็นตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ และคุณภาณุมาศ  ตั้งจารุ ตัวแทน ทีม AC V RUN เข้ามอบหน้ากากผ้า และสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้แก่ คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม และ แผนกมัธยม รวมถึงคุณครูเกษียณ  โดยมอบผ่านทาง  ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ  ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  มิสภัควิภา แย้มศรี ประธานกองทุนสวัสดิการครูปัจจุบัน  เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ 

หลังจากนี้ ทางสมาคมอัสสัมชัญได้ส่งมอบหน้ากากผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ กลุ่ม AC V RUN ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีความขัดสนและต้องการในชุมชนรอบเขตโรงเรียนทั้งสองแผนกต่อไป

ขอขอบคุณการสนับสนุนผ่านทางสมาคมอัสสัมชัญ

– คุณบุญเกียรติ​  โชควัฒนา​  AC81  หน้ากากผ้า(ราคาพิเศษ) 

– คุณฐาปน  สิริวัฒนภักดี​  AC107  แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

– กลุ่ม AC V RUN  ขวดสเปรย์และการบรรจุ

Text box item sample content