ติดต่อเรา 02-390-1062-3

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันครูเกษียณและครูอาวุโส ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ(เดือนสิงหาคม 2562)

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > จัดเลี้ยงอาหารกลางวันครูเกษียณและครูอาวุโส ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ(เดือนสิงหาคม 2562)

สมาคมอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญจัดเลี้ยงอาหารกลางวันครูเกษียณและครูอาวุโส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งจัดเลี้ยงทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน อัสสัมชนิก รุ่นต่างๆร่วมสนับสนุนการจัดเลี้ยงสังสรรค์ โดยการสนับสนุน อาหาร หรือ ของที่ระลึกมอบสำหรับครูเกษียณและครูอาวุโส สามารถแจ้งและประสานมายัง สมาคมอัสสัมชัญ โทร.0-2390-1062-3