ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ครูทวี สุวรรณทัต

คุณครูของเรา

ครูทวี สุวรรณทัต

วันเกิด 12 ก.พ. 2469 (ปีเกษียณ 2530)

ขอมอบประโยคนี้เป็นคำขวัญของบุรุษAC ทั้งหลาย ลูกผู้ชายต้องทรนงในศักดิ์ศรี ปลูกอุดมการณ์ก้าวหน้ากอปรด้วยความกล้าหาญ อดทน อดออม ใฝ่รู้ และฝึกฝนให้มีความชำนาญ

ครูทวี สุวรรณทัต
  • ที่อยู่ : 2/1 ซ. มิตรอนันต์ ถ. นครไชยศรี ต. ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
  • เบอร์โทร : 02-241-1840

หมวดหมู่ครูเกษียณ-มีชีวิต

ม.บุญเรือง ศิลาโคตร
24/06/2019By