ติดต่อเรา 02-390-1062-3

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญร่วมงานเดิน-วิ่ง AC V RUN 2019 V R FAMILY ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญร่วมงานเดิน-วิ่ง AC V RUN 2019 V R FAMILY ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

พลเรือเอกประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ

และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ

ร่วมงานเดิน-วิ่ง AC V RUN 2019 V R FAMILY

เมื่อวันอาทิตย์ที่  29  กันยายน  2562

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

จัดโดย  AC103  AC109  AC110  AC111  AC112  AC113  AC117

รายได้จากการจัดงาน

– มอบเข้ากองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

– กองทุนสงเคราะห์พนักงาน

– มูลนิธิทางการศึกษา

สมาคมอัสสัมชัญขอขอบคุณ

คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล

ที่ให้การสนับสนุนแก้วน้ำในนามสมาคมอัสสัมชัญ

เพื่อแจกผู้เข้าร่วมการแข่งขัน