ติดต่อเรา 02-390-1062-3

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากบราเดอร์ คุณครูเกษียณและครูอาวุโส

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากบราเดอร์ คุณครูเกษียณและครูอาวุโส

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562  พลเรือเอก ประพฤติพร  อักษรมัต  นายกสมาคมอัสสัมชัญ  เป็นประธานพิธีรดนำ้ดำหัว และขอพรจากบราเดอร์  ครูเกษียณ และครูอาุโส  ณ ห้องวัลลภ เจียรวนนท์  สมาคมอัสสัมชัญ

หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม

ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ช่วงเช้า ติววิชาฟิสิกส์ อาจารย์ณัฐพล แซ่โง้ว ช่วงบ่าย ติววิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์/วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 วิชาPAT2 ดาราศาสตร์ อาจารย์ณัฐพงศ์ นพโลหะ #CGAติวเฟส2
21/01/2022By
ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ติววิชาเคมี ช่วงเช้า/บ่าย อาจารย์ธนัชนันท์ บุรกรณ์/วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 วิชาPAT1 ช่วงเช้า อาจารย์ศศิเกษม สัทธรรมสกุล #CGAติวเฟส2
07/01/2022By
ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ติววิชาเคมี ช่วงเช้ากับอาจารย์ยงยุทธ ยืนยาว ช่วงบ่ายกับอาจารย์วัลลภ ประกอบนพเก้า / วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า วิชาPAT1 กับอาจารย์ธนากรณ์ อุ่นพินิจ #CGAติวเฟส2
24/12/2021By