ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ขอเรียนเชิญอัสสัมชนิกทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ 115 ปี

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > ขอเรียนเชิญอัสสัมชนิกทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ 115 ปี

ขอเรียนเชิญอัสสัมชนิกทุกท่าน  ร่วมพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ 115 ปี ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน2562  สมาคมอัสสัมชัญได้กำหนดประกอบพิธี 4 ศาสนา ณ ห้องประชุมวัลลภ เจียรวนนท์  สมาคมอัสสัมชัญ เพื่อเป็นสิริมงคลกับสมาคมอัสสัมชัญ  การแสดงกตัญญุตาจิต  อุทิศส่วนบุญกุศลแก่คณะศิษย์เก่า ผู้ก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ  คณะกรรมการอำนวยการของสมาคมอัสสัมชัญ ครูอาจารย์  เพื่อนศิษย์เก่าทุกรุ่นผู้ล่่วงลัย และพระภูมิเจ้าที่ เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี  อันเป็นที่ตั้งของสมาคมอัสสัมชัญ

กำหนดการ

                                                                                วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562       

                08.30  น.    ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

               09.00 น.      พิธีทางศาสนาคริสต์  –  มิสซาบูชาขอบพระคุณ

               09.50 น.      พิธีทางศาสนาอิสลาม

               10.15 น.      พิธีทางศาสนาพุทธ

               11.00 น.       พิธีขอพรทางศานาซิกข์  ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ร่วมแสดงความยินดีทีมบาสเก็ตบอล ” อินทรีแดง ”  โรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 14,16 ปี  คว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง  ในการแข่งขัน บาสเก็ตบอล  นักเรียนกรมพลศึกษา  กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  

                12.00 น.       ผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

             ในการนี้  ผมและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ  จึงขอเรียนเชิญอัสสัมชนิกทุกรุ่น  ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญสมาคมอัสสัมชัญ  และการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อนศิษย์เก่ารุ่นของผู้ล่วงรับ ( โดยกรุณานำรายชื่อเพื่อนศิษย์เก่าผู้ล่วงลับมาในวันงาน  หรือจัดส่งมาที่นายเทวัญ  โสวรรณการ e-mail : thevan16@yahoo.com  )  พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพบปะสังสรรค์ตามกำหนดการดังกล่าว

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                                                                               

                                                                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                     พลเรือเอก  ประพฤติพร  อักษรมัต

                                                                                                              นายกสมาคมอัสสัมชัญ

หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม

ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ช่วงเช้า ติววิชาฟิสิกส์ อาจารย์ณัฐพล แซ่โง้ว ช่วงบ่าย ติววิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์/วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 วิชาPAT2 ดาราศาสตร์ อาจารย์ณัฐพงศ์ นพโลหะ #CGAติวเฟส2
21/01/2022By
ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ติววิชาเคมี ช่วงเช้า/บ่าย อาจารย์ธนัชนันท์ บุรกรณ์/วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 วิชาPAT1 ช่วงเช้า อาจารย์ศศิเกษม สัทธรรมสกุล #CGAติวเฟส2
07/01/2022By
ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ติววิชาเคมี ช่วงเช้ากับอาจารย์ยงยุทธ ยืนยาว ช่วงบ่ายกับอาจารย์วัลลภ ประกอบนพเก้า / วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า วิชาPAT1 กับอาจารย์ธนากรณ์ อุ่นพินิจ #CGAติวเฟส2
24/12/2021By