ติดต่อเรา 02-390-1062-3

นายกและกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และร่วมงานสังสรรค์ครูเกษียณ

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > นายกและกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และร่วมงานสังสรรค์ครูเกษียณ

นายกสมาคมอัสสัมชัญ พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต และกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และร่วมงานสังสรรค์ครูเกษียณ

พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ คุณสงวน รัถการโกวิท คุณชัยวัฒน์ วงศ์ศรีชนาลัย คุณจตุรงค์ เตชะกำพุ  เข้าพบ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา กุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าการเงิน โรงเรียนการอัสสัมชัญ แผนกประถม ภราดา ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  เพื่อมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนจากผลตอบแทนโครงการ  บัตรเครดิต CGA-กสิกรไทย และร่วมสังสรรค์เลี้ยงอาหารกลางวันครูเกษียณ กับรุ่น AC 118 เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม

ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ช่วงเช้า ติววิชาฟิสิกส์ อาจารย์ณัฐพล แซ่โง้ว ช่วงบ่าย ติววิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์/วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 วิชาPAT2 ดาราศาสตร์ อาจารย์ณัฐพงศ์ นพโลหะ #CGAติวเฟส2
21/01/2022By
ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ติววิชาเคมี ช่วงเช้า/บ่าย อาจารย์ธนัชนันท์ บุรกรณ์/วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 วิชาPAT1 ช่วงเช้า อาจารย์ศศิเกษม สัทธรรมสกุล #CGAติวเฟส2
07/01/2022By
ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ติววิชาเคมี ช่วงเช้ากับอาจารย์ยงยุทธ ยืนยาว ช่วงบ่ายกับอาจารย์วัลลภ ประกอบนพเก้า / วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า วิชาPAT1 กับอาจารย์ธนากรณ์ อุ่นพินิจ #CGAติวเฟส2
24/12/2021By