ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ขอแสดงความยินดี พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ดำรงตำแหน่ง พระอัครสังฆราช สังฆมณฑลกรุงเทพ

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > ขอแสดงความยินดี พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ดำรงตำแหน่ง พระอัครสังฆราช สังฆมณฑลกรุงเทพ

พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช  อสช 20515  รุ่น 2508 ดำรงตำแหน่ง พระอัครสังฆราช  สังฆมณฑลกรุงเทพ  

 

Text box item sample content