ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ขอแสดงความยินดี นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง อสช 23355 AC รุ่น 93 ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สังกัดสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > ขอแสดงความยินดี นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง อสช 23355 AC รุ่น 93 ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สังกัดสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
สมาคมอัสสัมชัญ
ขอแสดงความยินดี
นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง
อสช 23355 AC รุ่น 93
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส
สังกัดสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
การบินไทย แต่งตั้ง “สุวรรธนะ สีบุญเรือง” นั่งรักษาการดีดี มีผล 1 ต.ค. 64
 
ขอบคุณภาพจาก :  สำนักข่าวไทย อสมท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://tna.mcot.net/latest-news-718151