ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ขอแสดงความยินดีกับดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ อสช 22245 รุ่น 89 ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > ขอแสดงความยินดีกับดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ อสช 22245 รุ่น 89 ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา