ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ขอเรียนเชิญอัสสัมชนิกทุกรุ่นร่วมงานวัน ฟ.ฮีแลร์รำลึก กำหนดจัดงาน วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.50 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ เจษฎาธิการ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง (18 มกราคม วัน ฟ.ฮีแลร์รำลึก)

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > ขอเรียนเชิญอัสสัมชนิกทุกรุ่นร่วมงานวัน ฟ.ฮีแลร์รำลึก กำหนดจัดงาน วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.50 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ เจษฎาธิการ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง (18 มกราคม วัน ฟ.ฮีแลร์รำลึก)