ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ขอเชิญมวลอัสสัมชนิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ” โครงการถุงยังชีพ “เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > ขอเชิญมวลอัสสัมชนิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ” โครงการถุงยังชีพ “เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

“โครงการถุงยังชีพ”

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระจายไปทั่วประเทศ

ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบ ความเดือดร้อน จากสถานการณ์ดังกล่าว

สมาคมอัสสัมชัญร่วมกับมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนลและโรงเรียนอัสสัมชัญ

ได้มอบสมาคมอัสสัมชัญ เป็นสื่อกลางการจัดทำ “โครงการถุงยังชีพ”

สมาคมอัสสัมชัญ จึงขอเชิญชวนท่านร่วมให้การสนับสนุน

บริจาคเงินหรือสิ่งของต่างๆ ที่ท่านพิจารณาเห็นสมควร

เพื่อนำมาจัดทำถุงยังชีพ ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค

ที่รวบรวมจาก เงินบริจาคและสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับบริจาคของทุกท่าน

โดยจะทำการส่งมอบเป็นกำลังใจและบรรเทาทุกข์ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ให้แก่ :-

– คนพิการ ผ่านมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

– บุคลากรทางการเเพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ

– ครูเกษียณและครูอาวุโสของโรงเรียนอัสสัมชัญ

– เจ้าหน้าที่และนักการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

– ชุมชนย่านบางรัก บริเวณรอบโรงเรียนอัสสัมชัญ และ

ชุมชนย่านเซนต์หลุยส์ บริเวณรอบโรงเรียนอัสสัมชัญ เเผนกประถม

สามารถแจ้งการบริจาค ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ได้ที่ สมาคมอัสสัมชัญ

4810 ถนนพระรามสี่

แขวงพระโขนง เขตตลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02 390 1062 – 3 โทรสาร 02 391 5417

ผู้ประสานงาน : –

ทัศนีย์ มะลิเงิน โทรศัพท์ 086 990 1488

สุนันทา ธรรมพล โทรศัพท์ 083 444 1754

วัชรีย์ เปรโต โทรศัพท์ 089 121 2649

ประสพสุข กอบน้ำเพ็ชร โทรศัพท์ 089 107 1554