ติดต่อเรา 02-390-1062-3

การคัดเลือกอัสสัมชนิกดีเด่นประจำปี 2562 โดยมีภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกอัสสัมชนิกดีเด่น (Download แบบเสนอรายชื่ออัสสัมชนิกดีเด่นได้ที่นี่)

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > การคัดเลือกอัสสัมชนิกดีเด่นประจำปี 2562 โดยมีภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกอัสสัมชนิกดีเด่น (Download แบบเสนอรายชื่ออัสสัมชนิกดีเด่นได้ที่นี่)

การคัดเลือกเป็นอัสสัมชนิกดีเด่น
โดยมีภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกอัสสัมชนิกดีเด่นปี 2562

สามารถจัดส่งรายละเอียดให้สมบูรณ์
แนบรูปถ่าย พร้อม ไฟล์รูปที่มีความละเอียด
และเอกสารโดยเฉพาะเกียรติคุณ เกียรติประวัติ
เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก
อัสสัมชนิกดีเด่นได้ทำการตรวจสอบและพิจารณา

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
กรุณาจัดส่งเอกสาร ทางอีเมลล์เท่านั้น
Email : luviriya@gmail.com และ
kungac_4810@yahoo.com
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อได้ที่
นางประสพสุข กอบน้ำเพ็ชร
โทรศัพท์ 089 107 1554

จดหมายถึงประธานรุ่น  Download 

แบบเสนอรายชื่ออัสสัมชนิกดีเด่น  Download