ติดต่อเรา 02-390-1062-3

กองทุนเลี้ยงรับรองครูเกษียณ-ครูอาวุโส

สมาคมอัสสัมชัญ > กองทุนเลี้ยงรับรองครูเกษียณ-ครูอาวุโส
กองทุนรับรองครู

สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอเรียนเชิญอัสสัมชนิกเข้าร่วมคารวะและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับครูเกษียณและครูอาวุโส เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน ณ ห้องประชุม 901 โรงเรียนอัสสัมชัญ  เวลา 11.00-13.00 น.  (ยกเว้นช่วงโรงเรียนปิดเทอม) ในเดือนที่โรงเรียน  งด  การจัดเลี้ยง  ขอเชิญอัสสัมชนิกรุ่นต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ  หรือ  ร่วมสนับสนุน  การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน หรือ ของที่ระลึก  เพื่อมอบให้ครูเกษียณและครูอาวุโส

สามารถแจ้งและประสานงาน

สมาคมอัสสัมชัญ  โทรศัพท์  0-2390-1062-3

วัน / เดือน / ปี

สถานที่

วันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2562

ห้องประชุม 901  โรงเรียนอัสสัมชัญ

วันพฤหัสบดีที่  25  กรกฎาคม  2562

จัดโดย  AC102

วันพฤหัสบดีที่  29  สิงหาคม  2562

ห้องประชุม 901  โรงเรียนอัสสัมชัญ

วันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2562

ห้องประชุม 901  โรงเรียนอัสสัมชัญ

วันที่.…………….. ตุลาคม  2562

จัดโดย AC110

วันพฤหัสบดีที่  28  พฤศจิกายน  2562

ห้องประชุม 901  โรงเรียนอัสสัมชัญ

วันที่……………… ธันวาคม  2562

จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

วันพฤหัสบดีที่  30  มกราคม  2563

ห้องประชุม 901  โรงเรียนอัสสัมชัญ

วันพฤหัสบดีที่  27  กุมภาพันธ์  2563

ห้องประชุม 901  โรงเรียนอัสสัมชัญ

วันที่……………… มีนาคม  2563

โรงเรียนงดจัดเลี้ยง (ปิดภาคเรียนที่ 2)

วันที่……………… เมษายน  2563

สมาคมอัสสัมชัญ

วันที่………………  พฤษภาคม  2563

โรงเรียนงดจัดเลี้ยง (ปิดภาคเรียนที่ 2)